adwokat rozwód, alimenty - Wrocław

SPRAWY RODZINNE

 • o rozwód,
 • o separację,
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym,
 • o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami,
 • o podział majątku wspólnego między małżonkami,
 • o unieważnienie, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa; unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia,
 • sprawy alimentacyjne oraz o nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • o przysposobienie,
 • o ustanowienie opieki,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • inne.